Personal data protection

Dacă ai întrebări în legătură cu politica de stocare si procesare a datelor cu caracter personal sau dorești să îți exerciți, oricare din drepturile tale, te încurajăm să ne contactezi la următoarele coordonate de contact :
Adresă: București, Șoseaua Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etajul 5, Unitatea B.5.2, Sector 2;
Fax: +40 (0)21.310.03.38; Email : andra.mihalcea@altenromania.com

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul intrării în vigoare, la data de 25 Mai 2018, a Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) îți solicităm acordul pentru stocarea, utilizarea și procesarea datelor tale personale, în vederea comunicărilor viitoare, prilejuite de intenția noastră de a identifica și a-ți propune oferte de muncă/oportunități de carieră atractive, în cadrul proiectelor derulate cu clienții noștri (în continuare ”Scopul”).

Politica de stocare si procesare a datelor cu caracter personal

Cine este operatorul datelor tale ?
Operatorul datelor tale personale este Alten SI – Techno Romania S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social situat la adresa din București, Șoseaua Pipera Nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etajul 5, Unitatea B.5.2, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1228/1995, având codul unic de înregistrare (CUI) 7012150 (în continuare ”Alten”).
Care este categoria de date prelucrate ?
Pentru realizarea Scopului îți vom solicita, vom stoca și vom prelucra datele tale de identificare (nume și prenume), datele de contact (număr de telefon și/sau adresă de email), date privind experiența și pregătirea ta profesională, alte categorii de date conținute în CV-ul transmis de tine.

Contăm pe caracterul actual al datelor pe care ni le transmiți și, drept urmare, în măsura în care apreciezi că oricare din datele pe care le avem despre tine, nu sunt actuale sau conforme, te încurajăm să îți exerciți dreptul la actualizarea/rectificarea lor, în condițiile descrise mai jos.
Care este temeiul prelucrării ?
Pentru realizarea Scopului, îți vom prelucra datele în baza consimțământului tău, exprimat în condițiile arătate mai sus. Drept urmare, în lipsa acordului tău, nu îți vom putea reține datele și nu te vom putea informa despre oportunitățile de carieră găsite.
Cui dezvăluim datele tale ?

Alten va putea dezvălui datele tale, acelor angajați sau reprezentanții autorizați ai săi, care trebuie să le cunoască, pentru a identifica și a-ți propune ofertele de muncă/oportunitățile de carieră.

De asemenea, vom putea transmite datele tale către acei clienți sau parteneri ai noștri, care dezvoltă sau contribuie la derularea proiectelor în cadrul cărora îți vom propune oportunitățile de carieră. În măsura în care acești terți sunt localizați în alte state, acolo unde este cazul, ne vom asigura că transferul datelor tale se va face sub condiția unor măsuri de protecție adecvate.

Cât timp îți vom păstra datele ?
Îți vom păstra datele, pe durata rezonabil necesară pentru realizarea Scopului, dar nu mai târziu de data de 31 Mai 2021, cu excepția situației în care, până la această dată ți-ai retras consimțământul în condițiile arătate mai jos.
Care sunt drepturile tale ?
Fără a aduce atingere altor categorii de drepturi prevăzute în legislația aplicabilă, te informăm că ai următoarele drepturi : i) dreptul la informare și acces; ii) dreptul la rectificarea și stergerea datelor; iii) dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor; iv) dreptul la portabilitatea datelor; v) dreptul de a-ți retrage consimțământul; vi) dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Find us here

 

 

 

Contact

OREGON Park, Pipera Street 46D-46E-48, B Building, 5th floor, district 2, postal code 020309
Tel: +40 (0)21 310 03 37
Tel: 40 (0)21 409 58 00
Fax:+40 (0)21 310 03 38
office@altenromania.ro

TIMISOARA – Palanca Street, no. 2, B Building, 2nd Floor, office 21 (Piata Unirii), Timisoara, Timis County, Postal Code 300048
Phone: +40 (0)256 430 028

SIBIU – Crisanei Street, No.13, Sibiu, Sibiu County, postal code 550012
Phone: +40 (0)369 435 671

IASI - ALTEN Delivery Center Iasi 54 Rue Mitropolit Varlaam NBC, 8th floor Romania
Tel. : +40 (0) 372 40 14 67 recrutare.iasi@alten.com

PITESTI - Banu Maracine Street, no 1, Pitesti, Arges County, postal code 110194
Phone: +40 (0) 248 223 182

CRAIOVA - Ion Maiorescu Street no. 4, PROIECT CRAIOVA Building, B Building, 6th Floor, Craiova, Dolj County, postal code 200760
Phone: +40 (0)251 417 741

CLUJ-NAPOCA – Cotita Street no. 9, Co-working Silicon Forest, Cluj-Napoca, Cluj County, postal code 400104

SC ALTEN SI TECHNO ROMANIA SRL
CUI 7012150
J40/1228/1995